BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2017 1,069,473.00 0.00 1,069,473.00 0.00 1,069,473.00
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
MELCHOR N. MELANES
BARANGAY CAPTAIN
Mobile: 09077174376
Brgy Official Profile Picture
PATRIA P. NAVARRA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: APPROPRIATION COMMITTEE ,VAWC COMMITTEE,
Mobile: 09980426598
Passed Resolutions: 1
Brgy Official Profile Picture
DIVINA L. INOFRE
BARANGAY SECRETARY
Mobile: 09486171988

Brgy Official Profile Picture
JUANITO R. REVANO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: AGRICULTURE COMMITTEE,LIVELYHOOD COMMITTEE
Mobile: 09219875239
Passed Resolutions: 1
Brgy Official Profile Picture
CHERRY D. AYAPANA
BARANGAY TREASURER
Mobile: 09124266763
Brgy Official Profile Picture
VIRGILIO P. PALOMADO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: BAC CHAIRMAN
Mobile: 09285997050
Passed Resolutions: 2

Brgy Official Profile Picture
GREGORIO A. AYAPANA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: COMMITTEE IN HEALTH CLEAN AND GREEN
Passed Resolutions: 1
Brgy Official Profile Picture
NOLITO P. RELUNIA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: PEACE AND ORDER COMMITTEE
Mobile: 09097763921
Passed Resolutions: 1
Brgy Official Profile Picture
ROSALY R. BESMONTE
BARANGAY KAGAWAD
Committee: BDRRMC,EDUCATION COMMITTEE
Mobile: 09095104528

Brgy Official Profile Picture
JOSEFINA R. BISMONTE
BARANGAY KAGAWAD
Committee: IMPRASTRUCTURE COMMITTEE
Mobile: 09129184286
Brgy Official Profile Picture
EDILITA M. BERISO
BNS
Mobile: 09991704390
Brgy Official Profile Picture
SALVACION P. MOLINILLA
BARANGAY POLICE WOMAN
Mobile: 09292603563

Brgy Official Profile Picture
RELUNIA P. RELUNIA
BARANGAY JUSTICE
Mobile: 09109098696
Brgy Official Profile Picture
ROMMEL M. BANCAT
BARANGAY POLICE
Brgy Official Profile Picture
AMABLE R. REPUYA
BARANGAY JUSTICE

Brgy Official Profile Picture
JOEY P. NAVARRA
BARANGAY POLICE
Mobile: 09128459583

VMGH

Vision

“Ninanais ng lahat na magkaroon ng maayos na daan at may malinis na pagkukunan ng inuming tubig maging tag- ulan man o tag –araw patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamayang barangay sa tulong ng boung sangguniang barangay ang magkaroon ng ekstrang pagkakakitaan ang mga kababaihan kahit malayo sa kabayanan,lalot higit patuloy na tahimik ang barangay at malapit sa panginoong dyos ang mga mamayan.”

Mission

“Naglalayong mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng barangay,magkaroon ng pagkakaisa at pagtulongan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng Sangguniang Barangay, suportahan ang mga ka barangay ng magkaroon ng maayos na kalusugan, lalong mapaunlad sa pamamagitan ng maayos na pamamalakad ng boung Sanggunian

Goal

=HANGARIN AT LAYUNIN (GOALS AND OBJEctives)
Layunin ng Boung Sangguniang Barangay na mai angat ang antas ng pamumuhay ng mga naninirahan dito.Maging maayos at maunlad na mamamayan na may maayos na pagkakakitaan,mabawasan ang kahirapan at magkaroon ng maayos na daan at may pagkukunan ng malinis na inuming tubig at higit sa lahat ay pagmintina ng katahimikan sa barangay lalot higit ang pagmintina ng drug free na barangay.

History

Noong unang panahun ang barangay na ito ay sakop pa ng Barangay San Pedro II Guinayangan,Quezon.Nang lumipas ang ilang mga taon ay unti-unti nang dumarami ang mga naninirahan dito.Kung kayat napagpasyahan ng mga naninirahan dito na humiwalay na sa Barangay San Pedro II at gawing isang barangay.Kungkaya’t sa pagsisikap ng mga sinaunang tao ay naging isang ganap na barangay ito noong taong 1950’s at napagkasunduan na ipapangalan ang barangay kay Ginoong Jose Alcantara.
Si Jose Alcantara ang nangunguna upang maging isang ganap ito na barangay at siya din ang kaunaunahang naging “tenyente del Bario” noon ding 1950’s nang kinatigan ng mga kina uukulan na maging isang ganap na itong barangay.Kung kayat hinango ang Barangay San Jose sa kanyang pangalang “Jose”, pangalang sumisimbolo sa kasipagan at sa pagiging isang magsasaka dito sa Barangay San Jose.