BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2017 2,527,701.00 377,088.29 2,904,789.29 2,064,210.54 840,578.75
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
HON. LEONIDA L. DIONEDA
PUNONG BARANGAY
Email: barangay.basud@yahoo.com
Mobile: 09199950129
Brgy Official Profile Picture
HON. MARILOU J. YUSON
BARANGAY KAGAWAD
Committee: AGRICULTURE
Brgy Official Profile Picture
HON. ALAN L. ABANO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: FINANCE,APPROPRIATION AND INFRASTRUCTURE

Brgy Official Profile Picture
MA. LINDA B. LABAYO
BARANGAY TREASURER
Email: barangay.basud@yahoo.com
Mobile: 09496800028
Brgy Official Profile Picture
HON. ELEUTERIO G. LARO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: HEALTH AND SOCIAL SERVICES
Brgy Official Profile Picture
HON. ROWENA B. MABINI
BARANGAY KAGAWAD
Committee: WOMEN AND CHILDREN

Brgy Official Profile Picture
HON. SALVADOR P. LABITAG
BARANGAY KAGAWAD
Committee: COMMITTEE ON PUBLIC SAFETY
Brgy Official Profile Picture
HON. PEDRO L. LASALA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: COMMITTEE ON ENVIRONMENT
Passed Resolutions: 1
Brgy Official Profile Picture
ROSALIE D. JANABAN
BARANGAY SECRETARY
Email: barangay.basud@yahoo.com
Mobile: 09955746576

VMGH

Vision

“ANG BARANGAY BASUD AY MAPAYAPANG LUGAR NA NANGUNGUNA SA PRODUKTONG AGRIKULTURA AT MAY MASISIPAG DISIPLINADONG MAMAMAYAN AT MAY MATATAG NA EKONOMIYA.LIGTAS AT MAY MALINIS NA KAPALIGIRAN, SUPORTADO NG KUMPLETO AT “DISASTER RESILIENT” NA INFRASTRAKTURA NA PINAMUMUNUAN NG HONESTO ,MAAGAP AT TAPAT NAMGA BARANGAY OPISYAL.”

Mission

“SA PAAGUI KAN MALINIS NA PAGGOGOBIERNO MAGTAO KI PANGE-NOT NA SERBISYO ASIN PANGANGA-IPO KAN TAWO, NA DAING KINIKILINGAN TANGANING MAKAMTAN AN SARONG MAUSWAG ASIN MATONINONG NA KOMUNIDAD”

Goal

. To maintain peace and order and public safety
b. To improve implementation of anti-drug campaign
c. To decrease number of violence against women and children
d. To reduce index and non-index crimes
e. To minimize road-related accidents
f. To preserve and conserve the protected areas from illegal human activities