BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2017 1,659,656.00 0.00 1,659,656.00 0.00 1,659,656.00
2016 1,436,863.00 0.00 1,436,863.00 0.00 1,436,863.00
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
LINO G. FUELLAS
PUNONG BARANGAY
Mobile: 09395935616
Passed Ordinances: 2
Brgy Official Profile Picture
LUCIA G. BRINCES
BARANGAY KAGAWAD
Committee: Health
Brgy Official Profile Picture
SAMMIE D. GAUFO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: Peace &Order

Brgy Official Profile Picture
SALVACION G. GILE
BARANGAY KAGAWAD
Committee: Family and Womens
Brgy Official Profile Picture
BASILIO JR F. FORTE
BARANGAY KAGAWAD
Committee: Infrastructure
Brgy Official Profile Picture
ANTONIO M. AYONG
BARANGAY KAGAWAD
Committee: Education and environmental protection

Brgy Official Profile Picture
ROBERTO F. BATOL
BARANGAY KAGAWAD
Committee: Appropriation
Brgy Official Profile Picture
DOMINADOR R. ESPELA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: agriculture and livelihood Program
Brgy Official Profile Picture
PEDRO G. FORMENTO
BARANGAY SECRETARY
Mobile: 09078087288

Brgy Official Profile Picture
MA. TERESA F. GAUFO
BARANGAY TREASURER

VMGH

Vision

SARONG BARANGAY Na MAGAYON AN PAG-OROPODAN , MAUSWAG , PRODUKTIBO SA AGRIKULTURA, MAY MALINIG NA KAPALIBUTAN SA IRAROM KAN SILHAG NA PAG-GOGOBYERNO

Mission

SARONG BARANGAY NA NAGSISIMBAG KAN PANGANGAIIPO SAN MGA TAWO SA PAAGI KAN MAYAD NA PAG-GOGOBYERNO PARA SA MATIWASAY NA PAMUMUHAY SAN KOMUNIDAD.

Projects and Activities

FOOTH PATH

CONSTRUCTION,

No images yet.


FOOTH PATH

CONSTRUCTION,

No images yet.