BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2017 1,459,365.00 32,000.00 1,491,365.00 1,491,365.00 0.00
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
Ernesto G. Fualo
Punong Barangay
Committee: Presiding Officer
Mobile: 09202407790
Brgy Official Profile Picture
Juan F. Guerrero
Barangay Kagawad
Committee: Appropriation and Education
Brgy Official Profile Picture
Noel H. Freo
Barangay Kagawad
Committee: Peace and Order
Mobile: 09468438426

Brgy Official Profile Picture
Marlene Z. Galora
Barangay Kagawad
Committee: Health and Family
Brgy Official Profile Picture
Lito Espaldon
Barangay Kagawad
Committee: Agriculture
Brgy Official Profile Picture
Domingo F. Brin
Barangay Kagawad
Committee: Engineering and Public Works

Brgy Official Profile Picture
Crisanto G. Fualo
Barangay Kagawad
Committee: Youth and Sports
Brgy Official Profile Picture
Jose Jr. G. Vilarrba
Barangay Kagawad
Committee: Disaster Risk Management
Brgy Official Profile Picture
Luzviminda A. Gaurino
Barangay Secretary
Mobile: 09054621186

Brgy Official Profile Picture
Analisa F. Evasco
Barangay Treasurer
Mobile: 09202407770

VMGH

Vision

Kami sa pangunguna ng aming mga halal na pinuno, ay sama-samang magpapatupad ng mga programa, proyekto at mga gawain na magsusulong sa antas ng kabuhayan ng aming pamayanan, mangangalaga sa kagalingan at kalusugan ng bawat isa, kikilala at magtitiyak upang ang aming kapaligiran ay magiging karapat-dapat sa susunod na salin-lahi at ang bawat isa sa amin ay magiging gabay upang maitayo ang isang komunidad na may paggalang sa kapwa at pananalig sa Diyos.

Mission

Isang maunlad na Barangay, mapayapa at nagkakaisa tungo sa isang pamayanang may paggalang sa kalikasan at pananalig sa Diyos.

Goal

Maipatupad ang adhikain na mapabuti at mapaunlad ang komunidad.

History

Bagacay is a small Barrio in Bulusan, about eight (8) km away from the town proper and located just beside Barangay Buhang (San Vicente), considered the mother Barrio of both Bgy Bagacay and Sta Barbara. This Barrio was created in 1961 upon initiative of the town's incumbent official during that time. It is composed of the sitios of Balogo, Bical, Olag and part of Bangate. Bagacay was named after a certain kind of Bamboo called BAGACAY, considered abundant in the Barrio especially during the early years.

The formal education in this Barrio begin in 1953 after a prominent man the late Municipal Councilor Julio Freo donated a piece of land to be use as a school site. The same site is now the home of the Bagacay Elementary School.

Your Ad Here...