BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2017 1,353,310.00 0.00 1,353,310.00 0.00 1,353,310.00
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
Hon. MIGUELITO P. LAYOSA
Punong Barangay
Committee: Over all Committe
Mobile: 0910-2974-605
Brgy Official Profile Picture
HON. EFRENIA A. UNTALAN
BARANGAY KAGAWAD
Committee: WOMEN ANDFAMILY
Passed Ordinances: 1
Brgy Official Profile Picture
HON. CELESTINO L. MARCIANO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: EDUCATION

Brgy Official Profile Picture
HON. JERWEN M. MENDOZA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: HEALTH
Brgy Official Profile Picture
HON. FERNANDO I. LONTOC
BARANGAY KAGAWAD
Committee: PUBLIC WORKS AND HIGHWAY
Mobile: 09085612889
Brgy Official Profile Picture
HON. IMELDA C. CANTOS
BARANGAY KAGAWAD
Committee: APPROPRIATION
Mobile: 09469151986
Passed Ordinances: 1

Brgy Official Profile Picture
HON. FREDIE L. LIMBO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: PEACE AND ORDER
Mobile: 09094288475
Passed Resolutions: 1
Brgy Official Profile Picture
HON. PEPITO O. JORDAN
BARANGAY KAGAWAD
Committee: ENVIRONMENT
Passed Ordinances: 1
Brgy Official Profile Picture
HON. JENELYN J. CASTILLO
BARANGAY SECRETARY
Committee: NA
Mobile: 09085612630

Brgy Official Profile Picture
HON. RYMOND D. BESA
BARANGAY TREASURER
Committee: NA
Email: www
Mobile: 09094781404

VMGH

Vision

Isang barangay na maunlad, matahimik, malinis, at malusog na mamamayan ng San Pedro 1 upang maipamana sa mga susunod pang henerasyon. Patuloy na pagkakaisa ng bawat mamamayan na mayroong pananalig sa diyos at mamamayang tumatalima sa batas na umiiral.

Mission

Maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan at mapanatili ang isang mapayapang pamayanan tungo sa maunlad na kinabukasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga programang pangkabuhayan, kalikasan, agrikultura, at imprastraktura na higit na pakikinabangan ng mamamayan, na isusulong ng matapat na pamunuan ng Barangay San Pedro 1.

Goal

Ang barangay San Pedro-1 ay Magkaroon ng Sustinableng pangkabuhayan at mga inprastrakturang kinakailangan sa mabilis na pag unlad ng pamayanan. makapagbigay ng mga serbisyong medikal lalot higit sa mga nangangailangang mamayan

History

Noong unang Panahon, ang Brgy San Pedro ay Nasasakupan lamang ng Dung awan Guinayangan, Quezon, ng Biglang May Dumating ditong Isang Pamilya. ang ama ng pamilya ay nagngangalang PEDRO PARAFINIA.

Your Ad Here...