BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2017 1,586,856.00 50,000.00 1,636,856.00 1,636,856.00 0.00
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
KGG. NARDITO R. DELLOMA
PUNONG BARANGAY
Brgy Official Profile Picture
KGG. ROMEO O. ANDA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA PANANALAPI / BADYET AT APROPRASYON AT LUPON SA MGA TUNTUNIN AT BATAS / PREBILIHIYO AT ORDINANSA
Mobile: 09359559811
Passed Ordinances: 1
Brgy Official Profile Picture
KGG. RODOLFO T. DELA PENA
BRANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA PAGAWAING PPUBLIKO AT INSPRASTRAKTURA

Brgy Official Profile Picture
KGG. ANKERSON P. DOMINGUEZ
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA KARAPATANG PANTAO/ PANGKAAYUSAN AT PAMPUBLIKONG KALIGTASAN
Brgy Official Profile Picture
KGG. LINO V. CANALES
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA KABABAIHAN AT PAMILYA/ KABATAAN AT PAGPAPAUNLAD PALAKASAN
Brgy Official Profile Picture
KGG. RAYMOND L. BANGGA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA KALUSUGAN AT PANLIPUNANG SERBISYO/LUPON SA KOOPERATIBA

Brgy Official Profile Picture
KGG. MARK JEFER E. SANTANDER
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA EDUKASYON AT KULTURA
Brgy Official Profile Picture
KGG. EFREN O. VALLESTEROS
BARANGAY KAGAWAD
Committee: LUPON SA PANGANGALAGA NG KALIKASAN / KALAKAL AT INDUSTEIYA AT LUPON SA PANG-AGRIKULTURA
Brgy Official Profile Picture
EDNA C. FLORES
INGAT-YAMAN

Brgy Official Profile Picture
ARLENE G. CAMBA
KALIHIM

VMGH

Vision

Barangay na mapayapa at maunlad.Isang may mga mamamayang may matibay na pananalig at tunay na pagsunod sa dakilang lumikha.Bigkis ng pagkakaisa at pagtutulungan.

Mission

Patuloy at gawin ang tungkulin, maglingkod ng tapat sa Diyos at barangay, para sa tunay na kasaganahan, kalakip ang pagkakaroon ng malasakit sa kalikasan at kapaligiran.

Goal

N/A

History

Naitatag ang nayon ng Montes noong 1896 sa panahon ng panunungkulan ni Presidente local Vicente Manalo.Pinangalanang Montes ang lugar na ito hango sa pangalan ni G. Jose Montes ang unang Presidente local na umahon sa kalakhang nayon.Si G. Macario Marasigan ang unang Tenyente Del Baryo.

Taong 1898, sa panahon ng mga Kastila, ang mga naging Kabesa de Barangay ay sina G.Marcelino Reyes at Modesta Urtal.Ang mga naging Tenyante del Baryo naman ay sina G. Diego Oriel Jr. humalili si G. Lorenzo Reyes noong 1904 na sinundan nina G. Bartolo Epino, G. Daniel Urtal at G. Juan Urtal.

Sang-ayon kay Gng. Pilar Villareal, taong 1906 sa pamumuno ni G. Marcelino Amador binahagi sa dalawa ang kalakhang Montes, ito ay ang sa kasalukuyan ay nayon ng Montes at nayon ng San Andres.Hinango ang San Andres sa pangalan ng isang mistisong Kastila na si Juez Andres.

Batay sa kasaysayan si Andres ay matapang na pinuno na nanungkulan sa bayan ng Atimonan.Siya ay ubod ng bagsik.Ipinag-utos niya na magtanim ng punong abaka, ang hindi sumunod ay hinahagupit ng palo at sari-saring parusa.Utos hari ang kanyang ginawa at siya'y naging bukang bibig sa lahat.Itinuring siyang diyos-diyusan at ang bawat nasasakupan ay susunod sa kanya.Dahil dito itinuring siyang "San Andres".Mula noon hanggang ngayon, bilang paggunita sa kanya, ang pook na ito'y isinunod sa kanyang pangalan.

Ang pook na ito'ybulubundukin datapwa't kapatagan ang ibabaw nito.May mga mamamayan noong naninirahan sa bundok at gayundin sa lugar ng labak.Noong 1883, nahati ang San Andres sa dalawang bahagi batay sa mungkahi ni G. Eulalio Santander.Tinawag ang bawat bahagi ng San Andres Labak at San Andres Bundok.Ang San Andres ay ay malawak kaya ang naninirahan ay tawaging taga-labak at kung sa bundok tawaging taga-bundok.

Ang San Andres Labak ay pinaniniwalaang unang pinanahanan ng mga angkan ng Escritor at Santander.Palibhasa'y likas sa mga tao ang magpakarami, ang mga angkan ng Escritor at Santander ay dumami.Nagpasalin-saling lahi ang mga ito sapagka't ang taga-ibang nayon ay naakit sa tawag ng pag-ibig.

Palibhasa'y dumami ang mga tao, ang mga katahimikan at kagandahan ay nagkaroon ng mga pagbabago.Kinakailangan magkaroon ng pinuno na uugit sa Bario.Ang nanunungkulan sa baryo ay tinaguriang "Cabeza de Barangay". Nang mga naunang panahon ang paghahalal ng mga pinuno ay sa pamamagitan lamang ng taasan ng kamay.

Ang San ANdres Labak ay may kabuohang lawak na lupa na 638.3816 hektarya.May populasyong 821.Ito ay napapaikutan ng mga barangay ng Sapaan, Inaclagan, San Andres Bundok at Magsaysay.Matatagpuan rin ang mga kailugan, ilog ng Maihit at Ilog ng Kinakatihan.

Mayroon itong kweba na mayaman sa guano.Ang kailugan rito ay mayaman sa bato at buhangin.Mayroon itong dalawang matarik na talon na dinarayo ng mga turista at mamamayan ng Atimonan tuwing summer.

Maraming pagbabago ang nagawa ng mga namumuno sa San Andres Labak.Pinagsikapan ng mga taga-nayon na nagkaroon ng sapat na kaalaman sa paghahalaman at paghahayupan.Dahilan upang umunlad ang mga naroroon.

"Commercial Center" ng ika-walong distrito ng Atimonan at ilang barangay sa Padre Burgos, Quezon.Dito nila dinadala ang kanilang mga produkto (farm to market) na dumaraan sa Sambat-Yawe Road.80% ng mga mamamayan rito ay umaasa sa kopra at ang ilang may magandang kapalaran ay nasisipagtrabaho sa ibayong dagat.

Bagama't maliit na barangay ang San Andres Labak, maituturing ito na isa sa mabilis umunlad na barangay sa Atimonan.Mayroon na itong elektrisidad na siyang nagbibigay liwanag sa ilang bahagi ng barangay.80% ng mamamayan rito ay kumpleto na sa mga gamit at appliances.Mayroon na rin ditong CATV na siyang nagsisilbing aliwan ng barangay.Sa kasalukuyan, ang tower ng Bayantel, Philictel at Globe ay nagiging tourist spot ng barangay.

Walang sariling mababang paaralan ang San Andres Labak sapagka't ito ay nasa pagitan ng Barangay Sapaan at Barangay San Andres Bundok na may kanya-kanyang paaralan.Ngunit sa pangunguna ni dating Kapitan Edgardo Valladolid, nakapagpatayo ng Temporary Day Care ang barangay upang ang mga kabataan na nasa pre-elementary ay makapag-aral.