BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2017 1,535,724.00 104,914.00 1,640,638.00 0.00 1,640,638.00
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
HON. JOSE G. OFLARIA
PUNONG BARANGAY
Mobile: 09287057328
Brgy Official Profile Picture
HON. BERNARD S. LASQUETY
KAGAWAD
Committee: Chairperson: Comm. On Finance, Budget & Appropriation
Mobile: 09089134961
Passed Ordinances: 3
Brgy Official Profile Picture
HON. VICENTE T. BANDALES
KAGAWAD
Committee: Chairperson: Comm. On Peace & Order and Public Safety
Mobile: 09086801305

Brgy Official Profile Picture
HON. MIRASOL C. CARLOS
KAGAWAD
Committee: Chairperson: Comm. On Health and Public Service
Mobile: 09205211454
Passed Ordinances: 1
Brgy Official Profile Picture
HON. MARLON A. LIWANAG
KAGAWAD
Committee: Chairperson: Comm. On Agriculture and Environment Protection
Mobile: 09287539864
Passed Ordinances: 2
Brgy Official Profile Picture
HON. ENRICO P. AMADO
KAGAWAD
Committee: Chairperson: Comm. On Education and Culture
Mobile: 09215625789
Passed Ordinances: 1

Brgy Official Profile Picture
HON. NARZAL JR. A. AMADO
KAGAWAD
Committee: Chairperson: Comm. On Infrastructures and Public Works
Mobile: 09297928060
Brgy Official Profile Picture
HON. MA. TERESA S. DAÑEZ
KAGAWAD
Committee: Chairperson: Comm. On Women, Family & Children / Youth & Sports Development
Mobile: 09121214977
Brgy Official Profile Picture
ERROLL V. ENERO
SECRETARY
Email: Pasaway_192001@yahoo.com
Mobile: 09108385279

Brgy Official Profile Picture
SHIRNA M. PAREJA
TREASURER
Mobile: 09486712895

VMGH

Vision

Magkaroon ng isang tahimik, malinis at luntiang kapaligiran na may nagkakaisang mamamayan na namumuhay ng masagana at may pananalig sa Diyos.

Mission

Labanan ang mapaminsalang bisyo upang maging magalang sa karapatan ng bawat isa, maging huwaran sa kalinisan at pagtatanim na makatutulong sa kabuhayan ng mamamayan at patatagin ang mga samahang pangkabuhayan.

Goal

1. To maintain peace and order situation within the barangay.
2. T promote an environment-friendly community.
3. To increase income thru seminars, trainings, and workshops for livelihood projects.
4. To promote volunteerism mentality.
5. To foster awareness of women's right against domestic violence and possible trafficking.
6. To promote protection of natural resources consciousness.
7. To promote cooperation among Senior Citizens organizations.
8. To provide information on solid waste management.
9. To promote capacity building among the youth in different capacity building activities, such as livelihood trainings, clean and green coordinating cases.

History

KASAYSAYAN NG BARANGAY LUMUTAN
Ang kasaysayan ng Barangay Lumutan ay nakabase sa maraming alamat na lipos ng mga kuwentong mahiwaga at lipos ng mga kapanapanabik na mga pangyayari, subalit sa lahat ng mga ito ay higit na naging kapanipaniwala at malapit sa katotohanan ang isang kuwentong alamat ng Lumot.
Noong unang panahon, ang nayon ng Lumutan ay dating nasasakupan ng nayon ng Buhangin, napahiwalay lamang ito sa nasabing nayon sa pagdaan ng panahon sa dahilang ang mga unang ninuno na mamamayan dito ay nagsarili sa pamamahala ng kanilang lugar. Sa salin-saling kuwento ay napag-alamang ang pangalan ng nayong ito ay nagsimula sa isang kasaysayan ng isang mag-anak. Noong unang panahon ay may naninirahang mag-asawa na may isang anak na babae. Mabait at masunuring anak si Luming, ngunit siya ay may ugaling malilimutin. Anumang utos ng mag-asawa sa kanya ay nakakalimutan kaya kadalasan ay napapagalitan siya ng kanyang magulang. Ang bakuran ng mag-anak ay nasa tabi ng kulay berdeng halamang lumot. Ang lumot na ito ay siyang ginagawang pagkain ng mga isdang alaga ng mag-anak. Madalas na utusan ng mag-asawa si Luming na pakainin ng lumot ang mga alagang isda, ngunit madalas din niya itong nakakalimutan.
Isang araw ay gumayak ang mag-asawa upang pumunta ng bayan para magdala ng mga gulay na ititinda. Bago umalis ay mahigpit na ipinagbilin sa anak na huwag kakalimutang pakainin ng lumot ang mga isda at palitan ng tubig, nangako naman ang dalaga. Ngunit katulad ng dati nalimutan ito ni Luming sa halip nawili itong maglaro at mamasyal sa tabing ilog. Sa ganoong pangyayari, ang mga isda ay nangamatay na siyang ikinagalit ng mag-asawa at nasabing baguhin ang pangalan ng dalaga, sa halip na Luming ay si Limot na ang itatawag.
Kaya sa tuwing may magagawing ibang tao sa kanilang tahanan at may magtatanong ng pangalan ng kanilang anak ay isasagot ng mag-asawa na ito ay si Limot. Nang lumaon, dahilan sa ang pook na tinitirhan ng mag-anak ay dumami ang nakikipamayan at sa panahong iyon ay lalong dumami ang halagang lumot. Kung kaya ang pook na ito ay nahirati sa katawang “Lumutan”. Hanggang sa maging isang nayon at tuluyan ng iniwalay sa nayon ng Buhangin at ngayon ay kilala sa pangalang Barangay Lumutan.

Projects and Activities