BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2018 4,598,176.00 138,800.00 4,736,976.00 4,736,976.00 0.00
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
ROMAN O. OPEÑA, JR.
PUNONG BARANGAY
Mobile: 09196703252
Brgy Official Profile Picture
RYAN C. GAELA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: APPROPRIATION
Mobile: 09466762170
Brgy Official Profile Picture
EFREN A. CAPARROS
BARANGAY KAGAWAD
Committee: AGRICULTURE
Mobile: 09161582523

Brgy Official Profile Picture
HELEN D. ACUÑA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: HEALTH
Mobile: 09072159752
Brgy Official Profile Picture
JOSE C. CADAG
BARANGAY KAGAWAD
Committee: PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS
Mobile: 09306844068
Brgy Official Profile Picture
LEONARDO A. PARDO, JR
BARANGAY KAGAWAD
Committee: RULES AND REGULATIONS
Mobile: 09951007125
Passed Ordinances: 1

Brgy Official Profile Picture
ROBERT O. ANTARAN
BARANGAY KAGAWAD
Committee: PEACE AND ORDER
Mobile: 09307956341
Brgy Official Profile Picture
TEODULO P. TABLATE, JR.
BARANGAY KAGAWAD
Committee: WOMENS AND FAMILY, EDUCATION, SPORTS AND DEVELOPMENT
Mobile: 09125694877
Brgy Official Profile Picture
MARIA DYNA P. BAYONETA
BARANGAY TREASURER
Mobile: 09109594426

Brgy Official Profile Picture
LIZLIE R. QUINTANA
BARANGAY SECRETARY
Mobile: 09129987916

VMGH

Vision

Isang bukas, masigla, maunlad at progresibong barangay.

Mission

MAGLAAN NG SARILI, GAMITIN ANG
KAKAYAHAN PARA SA PAGSULONG NG ANTAS NG PAMUMUHAY DITO SA BARANGAY

Goal

PAG-UNLAD NG BARANGAY

History

Sa gawing baybayin ng dagat ay maayang kapatagan ang mamalas at sa dakong bulubundukin ay may kakahuyang nagdudulot ng kaaya-ayang alindog ng kalikasan. Sa baybaying ito unang sumilang ang nayong CARIDAD ILAYA at CARIDAD IBABA ay nagtataglay ng magandang kasaysayan bago magkaroon ng kaanyuan ang nayong ito.
Noong panahong dako pa roon nang ang mga tao ay di man halos nakababasa at nakasusulat,ang pook pong ito ay pinanahanan na ng mangilanngilang angkan na buhat sa ibat-ibang panig ng kapuluan. Sinasabing ang mga ito ay nag- aangkin ng pambihirang kasipagan at may magagandang kalooban. Ang ikinabubuhay nila ay ang walang humpay na pagbubugta ng lupa at walang sawang pangingisda bagamat may kalumaan ang kaalaman at pamamaraan sa pagtatanim ay saganang-sagana ang kanilang pamumuhay ng kasaganaan. Sa kabila ng kapagalang dulot ng maghapong paggawa ay nakukuha pa rin nilang magsipagsaya lalo na kung hapong namamaalam na ang araw. Isa sa mga katuwaang ginagawa nila ay ang pag- iinuman ng tuba sa munting tindahan ni Aling Caridad Paule. Ang tuba ay gawa rin ni Mang Angelito Alva,ang asawa ni Aling Caridad at kanilang itinitinda sa kanilang maliit na tindahan. Tulad ng iba pang mga ani sa paghahalaman ay dito rin itinitinda sa punduhanni Aling Caridad. Anupat ang tindahan ni Aling Caridad ay unti-unting nakararating ang katanyagan sa mga malalayong pook dahil sa masarap na lasa ng tuba. Bagamat may kahirapang marating ang pook na yaon maraming tao ang dumarayo roon upang kaipalay magkatuwaan sa pag iinuman ng tuba. Sinasabing kailangang tumulay ng kawayan o magbangka ang sinumang may nais makarating sa tindahan ni Aling Caridad, na kung ikaw ay tutulay ay magbabayad ng isang sentimo.
Sa paglipas ng maraming araw ay naging pasyalan na ang pook na ito ng maraming tao.Dumating ang panahon na ang pook na ito ay dinarayo na ng maraming tao hanggang tawagin itong Caridad at inalis na ang bansag na Aling. Dahil sa unti-unting pagdami ng mga tao ay naging maunlad ang Caridad. Nagkaroon na ang pamayanan ng mga pamunuan na pinangungunahan ng isang Tenyente.
Ayon sa tala ng kasaysayan ay lumaganap at lumaki ang nayon ng Caridad. Subalit sabay sa pag-unlad, ang ibang mga kanayon ay totoong napapalayo ang tinirhan. Dahil sa kalayuan ng ibang tirahan ang ibang mamamayan ay hindi kaagad-agad makadalo sa papulong ng nayon. Sa gayon ay nagdaramdam ang mga taong hindi nakararating sa oras na kailangan ang mga taong malayo ang tinitirahan. Tumitindi ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Kaya’t ang mga mamamayang naninirahan sa parting Mauban ay nagalit at naipasyang humiwalay sa Caridad. Nagtayo sila ng Sitio na simula ay pinangalanang Lumiliay ay nakasibi din sa dagat bukod sa nililigiran ng malaking ilog tabang. Dito ay nagtatag din sila ng sariling pamunuan. Anupa’t ang lumiliay at Caridad ay kapwa lumaki at dumami ang mga taong doon ay naninirahan. Tulad ng inang Caridad ay nakatabi din s dgat bukod sa naliligiran ng malaking ilog tabang. Dito ay natatag din sila ng sariling pamunuan, Anupa’t ang lumiliay at Caridad ay kapwa lumaki at Dumami ang bilang ng angkan. Ang mabilis na pagdami ng mga tao at pagunlad ng Caridad at Lumiliay Ay nakaabot na sa kaalaman ng Alkalde Mayor at ito ay naging isang malaking suliranin para sa Punong Bayan. Kaya’t naipasyang pagtibayin na ang nayong ito ay gawing Caridad Ilaya at Caridad Ibaba.

Projects and Activities