BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
Year Internal Revenue Allotment Outsource Fund/ Donation/ Trust Fund and Others Annual Budget Expenditure Balance
2017 1,300,657.00 0.00 1,300,657.00 0.00 1,300,657.00
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
HON. NONYLON A. ALMACEN
PUNONG BARANGAY
Committee: OVER ALL COM.
Email: N/A
Mobile: 09484689665
Brgy Official Profile Picture
HON. LEANDRO J. LAYNES
BARANGAY KAGAWAD
Committee: PEACE & ORDER /NATURAL RESOURCES
Email: N/A
Mobile: 09203568705
Brgy Official Profile Picture
HON. TERESITA D. PASCUHIN
BARANGAY. KAGAWAD
Committee: SOCIAL SERVICES
Email: N/A
Mobile: 09480936603
Passed Resolutions: 1

Brgy Official Profile Picture
HON. LALAINE A. BUBAN
BARANGAY KAGAWAD
Committee: RULES & REGULATION
Email: N/A
Mobile: 09071812062
Brgy Official Profile Picture
HON. RODSEN A. AVINO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: EDUCATION & AGRICULTURE
Email: N/A
Mobile: 09103515960
Brgy Official Profile Picture
HON. JEANALYN C. ARENA
BARANGAY KAGAWAD
Committee: FINANCE
Email: www.jeanalynarena@yahoo.com
Mobile: 09499298042
Passed Ordinances: 2
Passed Resolutions: 2

Brgy Official Profile Picture
HON. ANACLETO A. TARRANCO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: WOMENS / FAMILY & SPORTS
Email: N/A
Mobile: 09079410351
Brgy Official Profile Picture
HON. EMELITO D. ADOLFO
BARANGAY KAGAWAD
Committee: HEALTH & PUBLIC WORKS
Email: N/A
Mobile: 09983070077
Passed Resolutions: 1
Brgy Official Profile Picture
MS. BRENDA L. HINAGPISAN
BARANGAY SECRETARY
Email: www.brendarico@yahoo.com
Mobile: 09098428987

Brgy Official Profile Picture
MRS. GLORIA R. SUMALDE
BARANGAY TREASURER
Email: sumalde.gloria@yahoo.com
Mobile: 09094824651

VMGH

Vision

A well- develop, peaceful, clean and beautiful barangay where the people live with solidarity, cooperation and love of GOD ( Isang Barangay namaunlad, tahimik, malinis, at maganda kung saan ang mga mamamayan ay namumuhay ng nagkakaisa, nagtutulungan at may takot sa Diyos.)

MissionProvide the basic service needed by the people carry out efficienctly the duties, functions and responsibilities of Barangay officials with effective communication with the members of community ( Maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan at magampanan ng maayos ang tungkulin ng mga namumuno na mayroon epektibong pakikipagugnayan sa mga miyembro ng kumunidad)

Goal


To have a sustainable source of livelihood for its residents.
To implement and accomplish the planned programs,project and activities to attain the thurst for sustainable of administrative, social,and economic development and environment management in order to give effective public service to the people

History

Ang Barangay Bacong ng Bacong ay makikita sa paanan ng pinakamalaking bundok ng Pulo ng Alabat na kung tawagin ay Bundok ng Camagong. Sa kasalukuyan at sa mga nakalipas na panahon, ay ang kinikilalang pangalan ng Barangay ng Bacong. Ang pinagmulan ng orhinal na pangalan ay nagmula sa Isang tumutubong halaman na kung tawagin ay “BACONG”. Ang kilalang-kilala halamang ito ay ginagamit ng mga Kabinataan at Kadalagahan sa panahon ng buwan ng Mayo, at ito ay ginagawang mga bulaklak upang maging bahagi ng pagsaagawa ng decorasyon o disenyo sa Altar ng Mahal na Birheng Maria sa kinalalagan nito sa Simbahang Katoliko

Ang bulaklak ng halamang ito ay palagin sariwa, kung kaya’t paboritong dapuan ng mga bubuyog at iba pang insekto para sumipsip ng ma katas nito. Ang halamang “BACONG” noong unang panahon ay laganap saan mang dako o sulok ng barangay na ito, subalit sa kasalukuyan panahon ang karamihan nito ay matatagpuang tumutubo sa kabilang Dalampasigan ng pulo Alabat sa harap ng Dagat Pasipiko. Ang BACONG ay nagmula sa halaman na maraming tumutubo bago pa ito maging isang ganap na Nayon. Ang pangalan ng mga nasasakop na mga sitio nito ay ang “MACALBANG,LANGGAS,BOONG”. At ang orihinal na Barangay (Nayon) ng BACONG.

Noong mga naunang panahon ay ang Barangay (Nayon) na ito ng BACONG ay parte lamang ng Villa Victoria, subalit sa masidhing hangain at kahilingan ng mga kikikilalang mamamayan ng unang nanirahan dito sa BACONG, ay nagkaroon ng katuparan na mapahiwalay sa Nayon ng Villa Victoria. At ang pangyayaring ito ay naganap noong nakaraang taong 1901.Ang mga orihinal na mamamayan na siyang nagsagawa ng kahilingan upang ito ay mapahiwalay sa Villa Victoria, at sa pagnanais na makagawa sila ng bagay na malayan mula sa patakaran ng sa ilalim ng mga namumuno sa Villa Victoria na malapit lamang sa poblasyon o kabayanan. Ang mga miyembro ng mga naunang pamilya na naninirahan dito katulad din ng mga naunang pamilya sa Villa Victoria na “Caparros at Oliveros bilang sila ay magkakamag-anak at malalapit sa bawat isa.