BUDGET, REVENUE AND EXPENDITURES
No records available.
BARANGAY OFFICIALS
Brgy Official Profile Picture
Danilo G. Ordonez
Barangay Councilor
Brgy Official Profile Picture
Arsenio A. Arive
Barangay Kagawad
Brgy Official Profile Picture
Edelena C. Breganza
Barangay Kagawad

Brgy Official Profile Picture
Carlos M. Breganza
Barangay Kagawad
Brgy Official Profile Picture
Rolando V. Breganza
Barangay Kagawad
Passed Ordinances: 1
Brgy Official Profile Picture
Jayson T. Arasa
Barangay Kagawad

Brgy Official Profile Picture
Elpidio R. Porcioncula
Barangay Kagawad
Brgy Official Profile Picture
Matias M. Palentinos
Barangay Chairman

VMGH

Vision

"Isang maunlad at mapayapang paglilingkod na may takot sa Diyos, at may pagkakaisa sa tulong ng mamamayan na handang maglingkod tungo sa kaayusan"

Mission

"Matugunan ang mga kakulangan ng Barangay, Kumilos ng sama-sama at panatilihin ang kaatusan ng mapayapang pamayanan."

Goal

"Magkaroon ng tugon sa kakulangan ng pamayanan na may kahusayan ng pamayanan na may kahusayan sa pamamahala ukol sa Ikauunlad ng sambayanan."